Jungle Cock Substitute – Large

 

Jungle Cock Substitute – Large

Jungle Cock cape har använts för laxflugor sedan början på nittonhundra talet, den mest erkända fjädern är från kappan.

Används framför allt till laxflugor, för rätt siluett på sidorna på flugan, dock har man den övergångs fjädern som passar
bra till streamers eller havsörings flugor.