Swiss CDC Multi Clamp

Swiss CDC Multi Clamp

Suverän klämma från Swiss CDC som uppnår den nivå som man önskar, från Swiss, 5 mm måttband som gör att man har koll.
perfekt för splitning för tråd m,m