Petit Jean, Swiss – Vise Bobbin Rest

Petit Jean, Swiss – Vise Bobbin Rest

Hjälparm att fästa på städet, som hjälper till att hålla trådhållaren vid vissa bindmoment.