Lemmelkaffe Psytåren Kepa – Svart

Lemmelkaffe Psytåren Kepa – Svart

Psytåren är möjligen den tår som faller efter pintåren. Men vi vet inte helt säkert. Koffe, lane, binke, bane, ole, dole, doff !

– Akta dig för solen, den låtsas vara din vän, sen bränner den upp dig !
– Men finns den ?