Scientific Anglers Fly Line Dressing w/ pad

Scientific Anglers Fly Line Dressing w/ pad

Avancerad utveckling gör att Scientific Anglers Fly Line Dressing varar längre och stannar längre än någon annan dressing. Inkluderar en pad att applicera medlet med.

  • Innehåller avancerad smörjmedel.
  • Lätt att applicera, direkt vid vattnet.
  • Använd linan direkt efter applicering.
  • Förbättrar flytbarheten, lättare intagning samt enklare mending.