Select Marabou Plumes

Select Marabou Plumes

Marabou Plumes (artikelnr MA) är bra för foam flugor och har de längsta fjädrarna, finns med långa hullingar och en tung stam.