Crystal Flash Small

Crystal Flash Small

Crystal Flash för streamers, havsöringsflugor samt gäddflugor.
Använd din fantasi vid bordet.