Super Fine Dubbing

Super Fine Dubbing

Den suveräna torrflugedubbingen Superfine. 30 olika färger täcker in de flesta insekter du kan tänkas vilja imitera vid städet.