Tiemco Dust Bag – Skräppåse

Tiemco Dust Bag – Skräppåse

Quick Release, flugbindnings skräppåse.

För att snabbt kunna sätta ditt skräppåsen  samt ta bort den från städet, är fästena gjort av hårt gummi som klarar hårt slitage.
För att använda TMC Dust Bag, tryck gummi slitsen mot stången av städet, för ner påsen till lämplig höjd.

Passar alla flugstäd som har diameter 9,5 mm.