Woodchuck (Murmeldjur)

Woodchuck (Murmeldjur).

Skogsmurmeldjur är en art i släktet murmeldjur som tillhör ekorrfamiljen.

Populär för streamers vingar, material som anväds i den berömda ”Picket Pin” Våtflugan.